Lời Hằng Sống Thứ Hai 08.01.2018: LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬALời Hằng Sống Thứ Hai 08.01.2018 Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :