Ngày 28.01: Kính thánh Tôma Aquino, tiến sĩ Hội ThánhNgày 28.01: Kính thánh Tôma Aquino, tiến sĩ Hội Thánh

0 nhận xét :