Thánh lễ tạ ơn của phái đoàn Ngoại giao Toà Thánh tại Nhà thờ Chánh toà Sài Gòn lúc 17h30' Thứ bảy 20.01.2018Thánh lễ tạ ơn của phái đoàn Ngoại giao Toà Thánh tại Nhà thờ Chánh toà Sài Gòn lúc 17h30' Thứ bảy 20.01.2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes