Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 26.01.2018: Thật buồn khi thấy trẻ em không biết làm Dấu Thánh GiáThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 26.01.2018: Thật buồn khi thấy trẻ em không biết làm Dấu Thánh Giá

0 nhận xét :