BÀI GIẢNG: Đức Cha phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh. Ngày cầu nguyện Cho đời sống thánh HiếnBÀI GIẢNG: Đức Cha phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh. Ngày cầu nguyện Cho đời sống thánh Hiến

0 nhận xét :