Giảng lễ Mồng Ba Tết 'THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM' - Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Gm Phụ tá TGPSGThời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. (Mc 1,15) Giảng lễ ngày Mồng Ba Tết “THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM” - Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Gm Phụ tá TGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes