Hội luận Cà Phê Đá Đầu Năm Mậu Tuất cùng Lm. Lê Ngọc Thanh, DCCT & Lm. Trương Hoàng Vũ, DCCTHội luận Cà Phê Đá Đầu Năm Mậu Tuất cùng Lm. Lê Ngọc Thanh, DCCT & Lm. Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :