LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 03.02.2018: THƯƠNG DÂN KHỔLời Hằng Sống Thứ Bảy 03.02.2018 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT THƯƠNG DÂN KHỔ

0 nhận xét :