Ngày 10.02: Kính thánh Scôláttica - người em sinh đôi của thánh BênêđictôNgày 10.02: Kính thánh Scôláttica - người em sinh đôi của thánh Bênêđictô

0 nhận xét :