Chúa Giê-su chữa một người mù từ thuở mới sinh

0 nhận xét :