Chúa Giê-su làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều để nuôi 5000 người ăn no nêChúa Giê-su làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều để nuôi 5000 người ăn no nê

0 nhận xét :