LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 08.03.2018: QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Năm 08.03.2018 Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA

0 nhận xét :