Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18.05.2018: Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu


Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18.05.2018: Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes