Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Phanxico (20.09.2018): "Sự dữ dùng những kẻ đạo đức giả, Chúa Giêsu dạy tình yêu thực"


Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Phanxico (20.09.2018): "Sự dữ dùng những kẻ đạo đức giả, Chúa Giêsu dạy tình yêu thực"

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes