Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bucket list (VOA)
Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Các bạn có lẽ đã nghe thấy cụm từ to-do lists rồi. Khi chúng ta tới một cửa hàng, bạn có thể lập ra một danh sách mua sắm. Nhưng vậy còn bucket list là gì nhỉ?
Một bucket list là một danh sách những thứ bạn muốn làm trước khi qua đời. Nó bắt nguồn từ một câu nói khác là – to kick the bucket – có nghĩa là “to die – chết.” Bạn có thể cho bất cứ thứ gì vào danh sách này như là – viết một cuốn sách, du lịch nước ngoài, hay như trong trường hợp của Anna bạo gan – nhảy dù!

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes