LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 24/08/2018 - LỄ THÁNH BARTÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ


LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 24/08/2018: LỄ THÁNH BARTÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes