Live: Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Mục Vụ Gia Đình & Tâm Linh 2|Lm. Nguyễn Thiết Thắng.


Marian Days - Ngày Thánh Mẫu 2022 - Workshop on Family Pastoral and Spiritual 2 Hội Thảo Mục Vụ Gia Đình & Tâm Linh 2
Chủ Đề: Khao Khát Cầu Nguyện - Lm. Nguyễn Thiết Thắng.
2PM Thứ Bảy 6.8.2022 - Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo