Học Thánh Kinh Bài 106: Biểu tượng Lời Chúa như ngọn lửa, chiếc búa, gươm hai lưỡi, ánh sáng - Lm. JM Hà Ngọc Phú


Học Thánh Kinh Bài 106: Biểu tượng Lời Chúa như ngọn lửa, chiếc búa, gươm hai lưỡi, ánh sáng - Lm. JM Hà Ngọc Phú

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo