Lời Hằng Sống Thứ Sáu 06.10.2017: LẮNG NGHE HỘI THÁNH LÀ LẮNG NGHE CHÚALời Hằng Sống Thứ Sáu 06.10.2017 Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

0 nhận xét :