Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 18.10.2017: Giữ vững hy vọng khi đứng trước cái chếtĐức Thánh Cha tiếp kiến chung, 18.10.2017: Giữ vững hy vọng khi đứng trước cái chết

0 nhận xét :