Lời Hằng Sống Thứ Sáu 17.11.2017: NGÀY QUANG LÂMLời Hằng Sống Thứ Sáu 17.11.2017 Lm. Vinh sơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :