Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 22.12.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 22.12.2017
1. LỜI HẰNG SỐNG- Thứ Sáu - 22.12.2017- Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
2. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRONG TUẦN
3. Tin Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay

0 nhận xét :