[Trực tuyến] Gp. Thái Bình: Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Truyền chức Linh mục và Phó tế


Kính mời quý vị cùng hiệp thông với Giáo phận trong Thánh Lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Truyền chức Linh mục và Phó tế

0 nhận xét :