LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 14.01.2018: LỜI GỌI LÀM CHỨNGLời Hằng Sống Chúa Nhật 14.01.2018 Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :