LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 17.02.2018: ĐẠO HIẾULời Hằng Sống Thứ Bảy 17.02.2018 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :