Đức Thánh Cha Phanxico dâng lễ cùng Đức Thượng Phụ để cầu nguyện cho các Ki-tô hữu bị bách hạiĐức Thánh Cha Phanxico dâng lễ cùng Đức Thượng Phụ để cầu nguyện cho các Ki-tô hữu bị bách hại

0 nhận xét :