ĐTC Phanxico dâng lễ cầu cho các HY và GM qua đời năm qua bao gồm ĐC Mai Thanh Lương và ĐTGM Bùi Văn Đọc


ĐTC Phanxico dâng lễ cầu cho các HY và GM qua đời năm qua bao gồm ĐC Mai Thanh Lương và ĐTGM Bùi Văn Đọc

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes