Thánh Ca và Đời Sống - Chúa Sẽ Ngự Đến - Lời Việt LM Nguyễn Duy - Ca sĩ Diệu HiềnThánh Ca và Đời Sống Bài Hát: Chúa Sẽ Ngự Đến Nhạc Ngoại Quốc

0 nhận xét :