Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi và Lễ Kim Khánh Linh Mục Yuse TIẾN LỘC


Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi và Lễ Kim Khánh Linh Mục Yuse TIẾN LỘC


Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi và Lễ Kim Khánh Linh Mục Của Cha Yuse TIẾN LỘC,
vào lúc 9:30 thứ Hai, ngày 08/ 08/ 2022
Tại Nhà Thờ Giáo Xứ TÂN LẬP, Tgp. Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo