Bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Tiến Lộc - Lm. Giuse Lê Quang Uy.


Bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Tiến Lộc - Lm. Giuse Lê Quang Uy.

Tối thứ Ba ngày 06.12.2022 tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài-Gòn Cha Giuse Lê Quang Uy cùng với các nhóm Mai Khôi, Hồng Ân Fiat và các thân hữu dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Tiến Lộc.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo