🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ An Táng Lm. Giuse NGUYỄN VĂN LỘC, DCCT (Tiến Lộc) - 6g00 - 09/12/2022 tại DCCT Sài Gòn


🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ An Táng Lm. Giuse NGUYỄN VĂN LỘC, DCCT (Tiến Lộc) - 6g00 - 09/12/2022 tại DCCT Sài Gòn


Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo